City Bus

Bayad

Parada de autobus (con techo)

Ang city bus ay mayroong flat rate. Maliban sa pangmadaling-araw na bus.
* Kung dadaan gamit ang Expressway mayroong isang sistema na magkakaroon ng dagdag na 10 Yen na pamasahe.

(Yen)

Uri ng Bus

Matanda

Bata

Pangkalahatang Uri ng Bus /

Kikan bus

210

100

Express Bus

220

110

Pangmadaling-araw

420

200

Sa pagsakay ng City Bus

City Bus_1

(1) Sumakay sa harap ng pinto, at magbayad. Maaaring magbayadng pera, regular tiket, at pwede ring gumamit ng Manaca.

(2) Kung bababa ng bus, ipagbigay alam sa driver at pindutin ang button na malapit. Kapag tumigil na ang bus, tumayo at bumaba sa hulihang pinto ng bus.
* Kung walang naghihintay o bababa ng bus, ang bus ay maaaring hindi na tumigil at didiretso na lamang.
* Para sa Route No.2 (KIKAN 2 GO), papasok kayo mula sa likod at sa harap na pintuan na kayo bababa at magbabayad ng inyong pamasahe.

Klase ng mga Bus

  • Pangkalahatang Uri ng Bus
  • Kikan bus
  • Downtown Loop Bus
  • Local Circuit Bus

Local Circuit Bus

City Bus_2

Ang Local Circuit Bus, ay isang bagong serbisyo na pasilidad patrol sa malapit, na ugnayan sa pang-arawaraw na buhay ng mga rehiyon. (Ward Branch, Ospital, shopping Center, Subway Station)

Rota

・Ang bawat ward ay 1 rota lamang (Ngunit ang, Kita Ku, Nishi Ku, Nakagawa Ku,Minato Ku, Moriyama Ku, at Midori Ku ay may 2 rota)

Oras ng Serbisyo

・Isang beses sa isang oras ito ay tumatakbo sa umaga 9:00~ hanggang hapon ng 4:00
・May mga istasyon ng bus para sa mga lokal na bus na umiikot sa kanilang ruta halos tuwing 250 metro ang layo
・Madalas ang mga maliliit na bus ay isang lokal na bus na umiikot sa kanilang rutang pang lokal. (Ang mga karaniwan na bus ay hindi humihinto sa mga lokal na istasyon ng bus.)

Bayad

・210 Yen (Bata 100 Yen)

Ruta ng bus na pang hating gabi

Ruta ng bus na pang hating gabi

Ruta

• Ruta No. 1 (Sakae - Fujigaoka)
• Ruta No. 2 (Sakae -Chikatetsu Takabata)

Servicio

・De lunes a viernes en altas horas de la noche (excepto los feriados y al final e inicio de año)

Serbisyo

¥ 420 (¥ 200 para sa mga bata)
(Ang pamasahe sa bus ay magiging kalahati ang presyo sa pamamagitan ng paggamit ng isang “Teiki-ken”(Isang klase ng buwanan na pagbayad ng pamasahe sa ruta na inyong nais para makatipid)O di kaya naman gamit ang isang “ Ichinichijoushaken” (o tiket na pwedeng magamit sa buong araw na limitado lamang sa pinapayagang ruta ng nasabing tiket.Maaring sumakay ng paulit ulit sa Nagoya subway at Nagoya city bus lamang.)

Linya ng Yutorito (Guideway Bus Shidami Line)

Linya ng Yutorito

Nagbibigay serbisyo sa pagitan ng Ozone at Kozoji sa hilagang-silangan rehiyon ng Nagoya, ang Guideway Bus ay tumatakbo na may dalawang klase ng pamamaraan. Isang bahagi ng ruta ng nasabing bus ay nakataas ang riles habang ang isa naman ay nasa kalye lamang ang riles. (Mangyaring sumangguni sa Mapa ng naturang ruta ng tren para sa mga lokasyon ng Yutorito Line.)

Mga lugar sa kahabaan ng nakataas ang riles (¥)

Lugar (tinutukoy sa pamamagitan ng distansya)

Matanda

Bata

Pangunang lugar kung saan nakataas ang riles (hanggang sa 2 kilometro)

200

100

Pangalawang lugar kung saan nakataas ang riles (hanggang 4 na kilometro)

220

110

Pangatlong  lugar kung saan nakataas ang riles (higit sa 4 na kilometroang layo)

250

120

 

 

Mga lugar na nasa kalye lamang ang riles (¥)

Obata Ryokuchi-Kozoji

Matanda

Bata

Tiyak na presyo ng pamasahe

210

100

 

Diskwento para sa mga sumakay mula sa mga lugar na nakataas na riles at mga lugar na kung saan nasa kalye ang riles (¥)

Lugar (kung saan kayo ay sumakay o bumaba ng bus )

Matanda

Bata

1.Shirasawa Keikoku-Ryusenji

140

70

2.Kawamiya-Kikko - guchi(hindi kasama ang 1)

60

30

3.Iba pang lugar (hindi kasama ang 1 at 2)

20

10