Impormasyon o Inquiries

Transportasyon Bureau Service Center

  • Transportasyon Bureau Service Center

    Ang Service Center ay naka locate sa tatlong malalaking subways. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa binebentang ticket makipag-ugnayan lamang sa Ticket (Link).

Station

Tel No.

Oras

Pahinga

Nagoya

052-582-1077

8:00~20:00

1/1,2

(12/31,1/3 ay bukas ng

10:00 hanggang17:00)

Kanayama

052-331-2818

Sakae

052-961-4171

9:00~20:00

Imporasyon sa Telepono City Bus・Subway

Tel No.

Oras (WalangPahinga)

052-522-0111

8:00~19:00

*Lingwaheng Hapon lamang ang pwede. 

Transportasyon Bureau Lost and Found Office.

  • (1) Sa araw na ito’y nawala sa susunod na araw (weekdays) hanggang 5:00.

    Para sa mga kagamitangnaiwan sa bus tumwaga lamang po sa appropriate busoffice. Para sa mga kagamitang naiwan sa subway itanong lamang ito sa pinakamalapit na estasyon.

  • (2) Sa araw na ito’y nawala sa susunod na araw (weekday) hanggang 5:00

    Tawagan laman ang Transportasyon Bureau Lost and Found Office.

Transportasyon Buraeu Lost and Found Office(Sakae Station Service Center, katabi ng southwest ticket gates)

Tel No.

Oras

Pahinga

(052) 959-3847

9:00~20:00

1/1,2

(12/31,1/3 ay magbubukas

ng 10:00 hanggang 17:00)

Iba pa

Kung mayroon pa kayong iba pang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa Nagoya International Center(http://www.nic-nagoya.or.jp).