Manaca

Tungkol sa Manaca

Ang Manaca ay isang card na maaaring gamitin sa mga subway, at city bus at pwede ring gamitin na electronic money.

 • a)Madali! Maginhawa!

  ・Makakasakay gamit ng pag touch ng card sa mga Wicket o bus fare box.
  ・Kahit lumagpas sa sinasakyan, ang fare na iyong dapat bayaran ay automatic ng ibabawas sa card (commuter pass)
  ・Makakabili ng commuter pass sa lahat ng subway istasyon.
  ・Magagamit mo rin ito sa Aonami Line, Yutorito Line, Meitetsu Line, Meitetsu Bus at Toyotetsu (Toyohashi Line).

 • b)Good Deal

  ・Sa tuwing sasakay, makakaipon ng milleage point! At para sa naipong mileage point pwede mo itong magamit sa City Bus・Subway Lines bilang pamasahe.
  ・Galing sa City Bus lilipat ng isa pang City Bus o mula City Bus lilipat ng Subway at nakasakay hindi hihigit ng 90 minutes ay magkakaroon ng discount, Matanda 80 Yen (Bata 40 Yen).

 • c)Kapayapaan ng isip!

  ・Ang nakarehistrong Manaca (Registered Manaca)・Manaca Commuter Pass pwede ulit itong ma iissue.

 • d)Enviromentally Friendly!

  ・Pwede mo itong ma i-charge, at maisulat ulit ang iyong commuter pass, Magagamit mo ng paulit-ulit ito sa isang card.

 • e)Magagamit mo rin itong kapalit na iyong wallet (electric money)!

  ・Magagamit ang Manaca sa pagbayad sa mga bibilhin sa store o vending machine na mayroong mark sa kanan.

 • f)Magagamit na rin ang Manaca bilang IC Card sa buong Japan!

  ・Ang iyong Manaca ay magagamit na sa buong Japan bilang pamasahe sa bus, subway at store na siyang may mark sa kanan.
  * Ang PiTaPa ay hindi mo magagamit bilang pangbayad sa pinamili.

zenkokusougoriyou_logo

Ang marka sa kanan ay ang simbolo ng pagkakatugma sa pambansang transportasyon ng mga IC kards.

IC kards

IC kards

Lugar ng Nationwide Compatibility

Lugar ng Nationwide Compatibility

Mga klase ng Manaca

Klase

Katangian

Lugar kung saan makakabili

Rehistradong Manaca

( Pang Matatanda )

-Ang Tao na nakarehistro ay syang gumagamit ng kard.

-Pagpaparehistro ng pangalan, kasarian, petsa ng kapanganakan at numero ng telepono ay kinakailangan.
-Huwag magalala! Sakaling mawala ang inyong kard, maaari mag isyu ng panibagong kard at ang inyong balanse sa lumang kard ay mailalagay sa panibagong kard.

 

-Maaaring maging Manaca commuter Ticket ang kard na ito.Teiki-ken(Isang klase ng buwanan na pagbayad ng pamasahe sa ruta na inyong nais para makatipid)

* Hindi mo maaaring baguhin sa isang Rehistradong Manaca kard sa isang Di-rehistrado Manaca.

-Bentahan ng Manaca Ticket sa mga subway  (lahat ng mga istasyon)
-Opisina ng Subway Station master(hindi kasama ang ilang mga istasyon)
-Transportation Bureau Service Center (Bentahan ng commuter Tiket)

Hindi Rehistradong Manaca

-Maaari gamitin ng kahit na sino.

-Kapag nawala ang kard, hindi na maaring mag isyu ng panibagong kard.

-Maaaring maging Manaca commuter Ticket ang kard na ito. Teiki-ken(Isang klase ng buwanan na pagbayad ng pamasahe sa ruta na inyong nais para makatipid)

-Bentahan ng Manaca Ticket sa mga subway (lahat ng mga istasyon)

 

-Bentahan ng tiket sa mga Istasyon ng subway.

 

-Opisina ng Subway Station master(hindi kasama ang ilang mga istasyon)
 

-Sa loob ng mga panglungsod na bus.

 

-Opisina ng Tagapamahala ng Panglungsod na bus.

 

-Transportation Bureau Service Center (Bentahan ng commuter Tiket)

Manaca Commuter tiket.(Yurika at Commuter tiket ay magkasama sa iisang kard.)

-Ang Tao na nakarehistro ay syang gumagamit ng kard.

Ngunit, maari din magamit ng kahit na sino ang Manaca card.

-Pagpaparehistro ng pangalan, kasarian, petsa ng kapanganakan at numero ng telepono ay kinakailangan.
-Huwag magalala! Sakaling mawala ang inyong kard, maaari mag isyu ng panibagong kard at ang inyong balanse sa lumang kard ay mailalagay sa panibagong kard.

-Sa Pamamagitan ng pagdagdag ng pera sa iyong balanse, awtomatikong mababayaran ang kulang na pamasahe habang naglalakbay sa labas ng nakatalagang lugar sa inyong kard.

* Hindi mo maaaring baguhin sa isang Rehistradong Manaca kard sa isang Di-rehistrado Manaca.

-Bentahan ng Manaca Ticket sa mga subway  (lahat ng mga istasyon *2)
-Opisina ng Subway Station master(hindi kasama ang ilang mga istasyon)
-Transportation Bureau Service Center (Bentahan ng commuter Tiket)

*1 Maydala ng commuter tiket:

-Bus Work commuter Tiket - buwanan na pagbayad ng pamasahe sa ruta ng bus na inyong nais para makatipid

-Bahagi ng Bus / Subway (nagbibigay ng diskwento kapag kinakailangan mag lipat ng iba pang istasyon gamit ang nasabing kard.)  Work commuter Ticket
-Bus / Subway ng lahat ng linya commuter tiket para sa trabaho
*2 Maaaring hingin ang kompirmasyon o patibay na kayo ay isang magaaral para makabili ng mga commuter tiket para sa mga estudyante. 

Glossary

SF (Stored Fare)

(Pamasahe na naka charge sa inyong kard.)

Ang halaga na maaaring magamit para sa pamasahe.
Mayroong dalawang uri ng SF:
-SF (Cash): ang halaga ng pera na idadagdag sa balanse ng inyong Manaca gamit ang pera, etc.
-SF (Points): ang naipon puntos kagagamit ng Manaca.

Deposito

Ang halaga bilang bayad sa isang deposito kapag ang Manaca ay ibinibigay sa mga customer (¥ 500). Kapag hindi na kailangan ang Manaca, maaaring ibalik ang kard, at saka maibabalik ang deposito na ibinayad niyo.

 Magagamit rin ang mga sumusunod na uri ng mga Rehistradong Manaca: Child Manaca (para sa mga bata na ang edad ay wala pa sa elementarya) at Discount Manaca (para sa mga taong may mga libreto kung saan kinikilalang may mental o pisikal na kampansanan). Para makabili ng isang Child Manaca, nangangailangan ang pagpapakita ng mga opisyal na dokumento ng petsa ng kapanganakan ng bata (tulad ng Sertipiko ng Health Insurance o pasaporte), habang ang Discount Manaca ay nangangailangan ng opisyal na dokumento na nagpapatunay ng pagiging kwalipikado para sa diskwento (tulad ng isang libreto kung saan kinikikilalang may pisikal na kapansanan, o libreto kung saan kinikikilalang may mental na kapansanan). Mangyari lamang na hingin ang iba pang mga detalye sa aming tanggapan.

Paano Bumili ng Manaca

(1)Registered/ Unregistered Manaca

 • Limang Uri ang binebenta, mayroong : 1,000Yen, 2,000Yen, 3,000Yen, 5,000Yen,10,000Yen (Ang binebentang 5 Uri ay may 500Yen deposit)

Lokasyon ng Pinagbebentahan

 

Registered Manaca

Unregistered

Manaca

Matanda

Bata

Discount

Subway Stations

Manaca Vending Machines

×

×

Gate Service Counter

×

×

×

Station Master Office (May mga estasyon na hindi kasali)

Inside City Buses

×

×

×

○*

City Bus Offices

×

×

×

○*

Transportation Service Center

(Commuter Ticket Sales)

*2,000 Yen lamang ang binebenta 

 • (2) Manaca Commuter Pass

  Ang Nagoya City Transportation Bureau Commuter Service ay nagbebenta ng Manaca Commuter Tickets. Ito ay magagamit sa City Bus・Subway, Aonami Lines, Aonami Line, Yutorito Line, Meitetsu Line,JR Tokai Line. Para sa iba pang impormasyon makipag-ugnayan lamang sa Service Counter.

Lokasyon ng Pinabebentahan

 

 

Work Commuter Tickets

Student Commuter Tickets

Discount Tickets

*2Estudyante at iba pa

Subway Stations

Manaca Vending Machine

○*1

×

Station Master Office

(may mga estasyon

na hindi kasali)

Transportasyon Service Center

 (Commuter Ticket Sales)

*1 Kailangan ng student verification para sa gustong bumili ng Student Commuter Tickets.

*2 Para sa mga taong may kapansanan na mayroong hawak na pasbuk ang commuter pass. 

Pamamaraan sa Manaca Charge (cash/pera)

I-.charge ang iyong Manaca at ito ay iyong magagamit ilang beses.

 • (1) Subway Station

  Manaca Vending Machine, pwede kang makapag charge rito, Ang iyong pwedeng mai.charge ay mng mga sumusunod. 1,000Yen, 2,000Yen, 3,000Yen, 5,000Yen, 10,000Yen pumili lamang sa mga sumusunod.
  * Ang mga charge machine ay tumatanggap lamang ng cash.

 • (2) Inside City Buses

  Sabihin lamang sa driver na gusto mong mag charge. Ang Inside City Buses ay tumatanggap lamang ng 1,000 Yen sa pag charge.

 • (3) Transportasyon Bureau Service Center (Commuter Ticket Sales)

  Sabihin lamang sa attendant na gusto mong mag charge.

 • (4) Convenient Store

  Pwede ka ring mag charge sa Convenient Store.

Ang paggamit ng iyong Manaca

 • (1) Subway

  Mangyaring gamitin ang mga gate/ pasukan na nagpagpapakita ng marka ng Manaca sa kanan bahagi ng pasukan.
  Tapikin ang Manaca sa mga sensor ng gate (Maaari mong gamitin ang isang Manaca commuter Ticket rin.)
  Kung matagumpay na nakita ang inyong kard, ang sensor ay tutunog ng isa o dalawang beses.

  Kung may pagkakamali sa pagbabasa ng inyong kard ang sensor ay mag iilaw ng pula at tutunog ng paulit-ulit.
  Pakisubukang muli at siguraduhin na ang inyong kard ay nakadirekta sa sensor.
  Ang wicket monitor ay magpapakita ng halaga na siningil sa kard at ang natitirang balanse.

  -Para Gamitin ang isang Manaca card para sa pagbili ng tiket para sa ibang tao , gamitin ito sa isang vending machine na sumusuporta sa pagbenta ng mga regular na tiket. Kapag ginamit ang Manaca sa pagbili ng commuter tiket, hindi ito magdadagdag ng puntos, at hindi din ito maaraing magbigay ng diskwento.
  -Kung Ang natitirang balanse sa inyong Manaca ay hindi sapat, maglagay o mag charge nalang muli at saka bayaran ang kulang sa pamasahe.

 • (2) Panglungsod na bus

  Sa harap na pinto ang sakayan ng mga bus na panglungsod habang sa likod na pintuan naman ng bus ang babaan.
  (Ang ruta ng Trunk Shindekimachi Bus naman ay kabaligtaran ng mga panglungsod na bus. Sa likod na pintuan ang sakayan at sa harap na pintuan ng bus ang babaan.)

  Mangyaring siguraduhin na ang inyong kard ay maayos na lalapat sa sensor ng bayaran ng bus kapag kayo ay sumakay. (o bumaba sa Ruta ng Shindekimachi ).
  (Maaari rin naman gumamit ng isang Manaca commuter Ticket. )
  Kung matagumpay na nakita ang inyong kard, ang sensor ay tutunog ng isa o dalawang beses.

  Kung may pagkakamali sa pagbabasa ng inyong kard ang sensor ay mag iilaw ng pula at tutunog ng paulit-ulit.
  Pakisubukang muli at siguraduhin na ang inyong kard ay nakadirekta sa sensor. Ang monitor ng bayarang ng bus ay mag iindika ng kung magkano ang naikaltas sa inyong kard at kung magkano pa ang natitirang balanse sa loob ng inyong kard.

  -Kapag nagbabayad ng pamasahe para sa higit sa isang tao gamit ang Manaca, ipagbigay-alam sa driver ang bilang ng mga tao na nais bayaran upang masingil ng tama sa pasahe bago ilapat ang Manaca sa sensor ng bayaran sa bus. Kapag ginamit sa pagbayad ang Manaca sa ganitong paraan, makadadagdag ito sa puntos ng inyong kard, ngunit hindi ito makapagbibigay ng diskwento.
  -Kung Ang natitirang balanse sa inyong Manaca ay hindi sapat, maglagay o mag charge nalang muli at saka bayaran ang kulang sa pamasahe.

 • Mag-ingat!

  -Gamitin ang Manaca ng hindi ito tinatanggal sa lagayan. Maaaring mahirapan ang sensor sa pagkilala sa tamang kard kung may ibat ibang uri ng smart kard na nasa loob ng inyong lagayan, o maari din namang dipende ito sa materyales ng inyong lagayan.
  -Huwag baluktutin, gasgasin o dikitan ng mga stiker ang Manaca. Ito ay maaring magdulot ng pagkasira sa kard.
  -Kapag hindi gagamitin ang Manaca, huwag ito ilapit sa mga wicket o bayaran ng bus na may mga sensor, dahil maari itong makaltasan ng hindi sinasadya at mabawasan ang inyong balanse sa inyong Manaca.

Puntos sa inyong Manaca

Kapag ginamit mo ang balanse sa iyong Manaca para sa pang lungsod na bus o subway makakakuha ito ng puntos.
Ang mga puntos na ito ay maaaring gamitin upang magbayad ng pamasahe para sa mga pang lungsod na bus at subway.
Ang pag gamit ng iba pang kard na liban sa Manaca ay hindi makakuha ng puntos.

 • (1) Paano makaipon ng puntos

  - Kapag gumamit ka ng higit ¥2,000 (¥1,000 para sa mga bata o diskuwento ) sa isang buwan ( ayon sa buwan sa kalendaryo) sa isang Manaca card, ikaw ay makakakuha ng mga puntos batay sa kabuuang halaga na ginamit .
  - Makapagbibigay ng mas magandang puntos ang mga puntos na tinatawag na “daytime points” kaysa sa normal na mga puntos. Ito ay twing normal na araw ng Lunes- Biyernes 10:00-16:00, Sabado, Linggo at pista opisyal.

Normal na puntos

 

Kabuuang buwanang gastos

Porsiyento ng Puntos

Manaca na pang matanda

Manaca na pang bata o para sa makaka diskwento

Pang lungsod na bus /

Subway

 

¥15,000 o higit

¥7,500 o higit

13%

¥10,000 to ¥15,000

¥5,000 to ¥7,500

12.5%

¥5,000 to ¥10,000

¥2,500 to ¥5,000

12%

¥2,000 to ¥5,000

¥1,000 to ¥2,500

10%

* Ang kabuuang halaga na ginamit ng ¥1,000 (¥500 para sa mga bata at mga discount ). Kapag hindi umabot sa nasabing halaga ang pag gamit sa kard ito ay mawawalan ng bisa at walang puntos na maidadagdag sa inyong kard. 

Puntos na makukuha sa pang umaga

 

Kabuuang buwanang gastos

Porsiyento ng Puntos

Manaca na pang matanda

Manaca na pang bata o para sa makaka diskwento

Pang lungsod na bus

¥2,000 o higit

¥ 1,000 o higit

30%

Subway

¥2,000 o higit

¥1,000 o higit

20%

* Kabuuang halaga na ginamit ng¥1,000 (¥500 para sa mga bata at mga discount ). Kapag hindi kumpleto ang nasabing halaga ito ay idadagdag sa halaga na ginamit na balanse upang makalkula ang normal na puntos. Gayundin naman kung may kabuuang halaga na ginamit ng ¥2,000 (¥1000 para sa mga bata at mga discount) , ang natitirang balanse ay kokompyutin din sa parehong paraan. 

 • (2) Pagkolelta ng puntos

  - Ang mga puntos na naipon sa pamamagitan ng pagsakay sa mga bus at Subway ay maaaring makolekta matapos ang ika-10 ng susunod na buwan.
  - Upang makolekta ang mga puntos sa isang Manaca vending machine o charge machine, pindutin ang pindutan na nakasulat ang Balance/ Resolution.
  - Ang mga puntos na iyong nakolekta ay tinatawag na SF Points.
  * May isang taon kayo para makolekta ang lahat ng puntos na naipon nio sa isang buong taon. (Halimbawa) puntos na kinita ng Marso ay makokolekta anumang oras mula Abril 10 hanggang Abril 30 ng susunod na taon.

 • (3) Paggamit ng mga puntos

  - 10 SF Points ay katumbas ng ¥10, at maaari lamang gamitin para sa pang lungsod na bus o subway. Ang SF Points ay hindi maaaring gamitin bilang katumbas ng pera na pwedeng ipangbayad gamit ang inyong kard.
  - Ang SF na puntos ay walang petsa ng pakawalang bisa.
  - Ang SF na puntos ay unang gagamitin bago ang iyong balanse sa SF na pera.
  * Mga puntos na nakuha gamit ang pang lungsod na bus at Subway ay maaaring gamitin para sa pamasahe sa linya ng tren ng Aonami at Yutorito pati na rin ang linya ng tren ng Meitetsu. Habang ang mga puntos na kinita mula sa iba pang mga operator ay maaaring gamitin pang bayad sa pamasahe para sa panglungsod na bus at subway.

 • Mag-ingat!

  - Para makakakuha ng mga puntos para sa inyong kard gamitin itong pang bayad sa mga sensor ng wickets at bayaran ng bus gamit ang inyong Manaca.

  - Hindi nakakuha ng puntos ang inyong kard kapag ito ay gagamitin na pang bili sa mga Manaca vending machine upang bumili ng normal tiket, o para sa mga pagbili na ginawa gamit ang elektronikong pera. (Maliban sa mga pagbili ng mga tiket para sa mga bata o sa isang discount Manaca.)
  - Maaaring makakuha ng normal na puntos para sa halaga ng diskwento sa koneksyon.
  - Maaari ring makakuha ng puntos kapag ginamit ang kard sa pag bayad ng pamasahe ng mga pasahero ng bus na pang lungsod .
  - Ang linya ng Yutorito ay magbibigay din ng puntos at ito ay nakukuha sa pamamagitan ng paggamit ng linya ng Yutorito. Ang pagsakay sa linya ng Yutorito ay hindi magbigay ng puntos ng para sa pang lungsod na bus o subway.
  - Makapagbibigay din ng puntos kapag gumagamit ng isang bus ng Meitetsu na may kahati sa ruta ng " Sangenya - Meitetsu Bus Center " at " Oharu Nishijo - Meitetsu Bus Center " ang puntos ng Meitetsu Bus ay bahagyang mas mababa kaysa sa panglungsod na bus o Subway.

Connection Discount

Kung kumonekta ka sa loob ng 90 minuto sa ibang mga paraan ng transportasyon gamit ang isang solong Manaca , makapagbibigay ito ng diskwento sa inyong pamasahe, ¥80 para sa mga matatanda (¥40 para sa mga bata ; ¥40 para sa mga discount Manaca , ¥20 para sa bata discount Manaca ).
Ang diskwentong ito ay makukuha sa pamamagitan ng tinatawag na isang set kung saan na dalawang beses ang ginawa ninyong pagsakay .
Maliban sa pag gamit ng Manaca ang ibang mga kard kapag ipinagsama sila ay hndi makapagbibigay ng mga diskwento.

Naaangkop na kumbinasyon para sa diskwentong makukuha kapag sasakay na may kuneksyon gamit ang ibang transportasyon

- Pang lungsod na bus = Pang lungsod na bus
- Pang lungsod na bus = Subway
- Pang lungsod na bus = Linya ng Aonami
- Subway = Linya ng Aonami
- Pang lungsod na bus = Linya ng Yutorito nakataas na lugar (Ozone - Obata Ryokuchi )
- Subway = Linya ng Yutorito nakataas na lugar (Ozone - Obata Ryokuchi )

Oras ng pag lipat:
- Pang lungsod na bus : Oras na gamitin ninyo ang inyong Manaca sa pamamagitan ng sensor sa bayaran ng bus kapag kayo ay sumakay (sa pagbaba ninyo sa ruta ng Trunk Shindekimachi Bus).
- Subway : Sa oras na ginamit ang Manaca sa pamamagitan ng wicket na kunga saan kayo ay pumasok na pinagalisan ng tren.

Pag bigay ulit ng Manaca

 • (1) Kapag ang Manaca ay nawala

  Kapag ang inyong kard ay rehistradong Manaca at Manaca commuter Ticket, maaaring makapag gawa ng panibago at maibigay muli ito sainyo. (Ang di-rehistrado na Manaca ay hindi na maaaring maibigay muli sainyo sakaling ito ay mawala.)
  Lokasyon kung saan kayo makakakuha ng panibagong Manaca
  Ang mga panibagong Manaca ay maaaring makuha sa opisina ng mga station master (hindi kasama ang ilang mga istasyon) , sa Transportation Bureau Service Center (Bentahan ng commuter Tiket ), at iba pang sangunian ng pang transportasyon.

  Re-issuance Procedure
  Paraan para makakuha ng bagong Manaca sakaling ito ay nawala
  a) Punan ang mga kinakailangang impormasyon sa ibinigay na papel at isumite ang papeles kasama ang opisyal na ID (tulad ng lisensiya sa pagmamaneho) sa service counter.
  b) Tumangap ng sertipiko ng Reissuance
  *Kinakailangan ang sertipiko para makuha ninyo ang Manaca kapag ito ay handa ng maibigay sainyo. Mangyaring itago ito ng mabuti.

  c) Dalhin ang mga sumusunod:
  a. Sertipiko ng Reissuance
  b.¥1,010 yen (bayad sa pag proseso ¥510 + ¥500 deposito), at
  c. opisyal na pagkakakilanlan o ID (tulad ng lisensiya sa pagmamaneho ) dalhin ito sa service counter sa loob ng 14 na araw matapos ang araw ng inyong pag apply.
  * Ang pag apply at pag kuha sa nasabing kard ay maaaring gawin sa iba't ibang mga lokasyon.
  * Kung ang nawala ninyong Manaca ay isang commuter Ticket ( kabilang ang isang status na ang commuter Tiket nio ay hindi gumagana) ang inyong nawalang Manaca ay maaari lamang matanggap sa lugar ng nagbigay ng commuter Ticket ninyo sa umpisa.

 • Mag-ingat!

  - Ang muling pag isyu ng bagong Manaka ay batay sa impormasyon ng commuter ticket at balanse ng SF sa panahon na ginanap maihinto ang paggamit ng nawalang kard. Hindi namin responsibilidad ang mga nawalang balanse na maaring naganap bago ang pagkumpleto ng aplikasyon para ihinto ang paggamit ng inyong kard, kaya mangyaring mag-aplay kaagad pagkawala ng Manaca.
  - Hindi maaaring bawiin ang pag aplay sa pag isyu ng bagong kard.
  - Kung nakita ninyo ang nawalang Manaca, maaari mong ibalik ito para makuha ang\500 na deposito kapalit ng lumang Manaca.

 • (2) Kapag ang Manaca

  ay hindi na gumagana
  Kung ang Manaca ay hindi na magamit dahil sa pinsala maaari itong mapalitan ngbago. (Sa kasong ganito, kahit ang Di-rehistradong Manaca ay maaari ring mapalitan.)

  Lokasyon kung saan kayo makakakuha ng panibagong Manaca
  Ang mga panibagong Manaca ay maaaring makuha sa opisina ng mga station master (hindi kasama ang ilang mga istasyon ) , sa Transportation Bureau Service Center (Bentahan ng commuter Tiket ), at iba pang sangunian ng pang transportasyon.

  Paraan para makakuha ng bagong Manaca sakaling ito ay hindi na gumagana

  a) Punan ang mga kinakailangang impormasyon sa ibinigay na papel at isumite ang papeles kasama ang Manaca na hindi na gumagana sa service counter.

  b) Tumangap ng sertipiko ng Reissuance
  *Kinakailangan ang sertipiko para makuha ninyo ang Manaca kapag ito ay handa ng maibigay sainyo. Mangyaring itago ito ng mabuti.

  c) Pumunta sa service counter sa loob ng 14 na araw mula ng kayo ay nag-aplay kasama ng a. Sertipiko ng reissuance at b. Ang hindi na gumagana na Manaca.

  *Ang pag apply at pag kuha sa nasabing kard ay maaaring gawin sa iba't ibang mga lokasyon.

  *Kung ang nawala ninyong Manaca ay isang commuter Ticket (kabilang ang isang status na ang commuter Tiket nio ay hindi gumagana) ang inyong nawalang Manaca ay maaari lamang matanggap sa lugar ng nagbigay ng commuter Ticket ninyo sa umpisa.

 • Mag-ingat!

  - Ang hindi-rehistrado Manaca ay hindi maaaring magawan ng bagong kard kung ang numero sa likod ng kard ay hindi mabasa.

  - Ang balanse sa lumang Manaca ay hindi maaaring gamitin hanggang sa ito ay magawan ng bagong kard.

  - Ang parokyano na gumagamit ng isang commuter zone ay maaari paring sumakay sa pamamagitan ng pagpapakita sa isang empleyado ng istasyon ang Manaca na hindi na gumagana at ang sertipiko ng reissuance.

Pagsasauli ng ibinayad para sa Manaca

Ang pagsasauli ng ibinayad ay posible kapag hindi mo na kailangan ang Manaca o isang commuter ticket.

Mga Lokasyon
Station master offices (hindi kasama ang ilang mga istasyon), ang Transportation Bureau Service Center (bentahan ng commuter Tiket)
* Mangyaring hilingin sa isang empleyado sa service counter kung saan ang tiket ay ibinigay para sa pagsoli ng ibinayad para sa commuter tiket na ibinigay ng mga operator liban lang sa Transportation Bureau.

(1)Kung hindi na kailangan ang Manaca

・Kung hindi rehistrado ang pangalan o rehistrado man ang Manaca card maibabalik ang binayad

Kung hindi rehistrado ang pangalan o rehistrado man ang Manaca card maibabalik ang binayad

・Pagrefund ng Manaca commuters pass

・Pagrefund ng Manaca commuters pass

・Kung mayroong natitirang balance (cash), ito ay mairerefund ng naka round off malapit sa yunit ng 10 Yen.
・SF (cash) ay mas mababa sa 220 Yen ang natitirang balanse, ito ang magiging bayad sa refund fee.
・Kung ang natitirang balanse ay mas mababa sa 510 Yen, ito ang magiging bayad sa refund fee.
・Kung ito ay nairefund na, kukunin ng staff ang Manaca card.

(2)Kung hindi na ginagamit ang commuters pass

Kung hindi na ginagamit ang commuters pass

・Kung ang natitirang balanse ay mas mababa sa 510 Yen, ito ang magiging bayad sa refund fee.
・Kung natapos na ang pagrefund, Maaaring gumamit ng Rehistradong Manaca.

*1 Ang halaga ng refund, ay nakalarawan sa ibaba.

Bilang ng araw na ginamit Commuters Pass Refund
0 Buwan( )Araw Bayad sa Commuters Pass-A
1 Buwan( )Araw Bayad sa Commuters Pass1 Buwan Commuters PassA
2 Buwan( )Araw Bayad sa Commuters Pass1 Buwan Commuters Pass×2A
3 Buwan( )Araw Bayad sa Commuters Pass1 Buwan Commuters Pass×3A
4 Buwan( )Araw Bayad sa Commuters Pass1 Buwan Commuters Pass×4A
5 Buwan( )Araw Bayad sa Commuters Pass1 Buwan Commuters Pass×5A

【 Paraan ng pagkalkula ng A
[ordinaryong rate (round trip)] × [bilang ng mga araw mula sa naka-iskedyul na petsa ng pagsisimula] hanggang sa petsa ng refund ay hindi hihigit sa isang buwan ang commuters pass fee
    A = ordinaryong rate (round trip) × [bilang ng mga araw mula sa naka-iskedyul na petsa ng pagsisimula sa refund


[ordinaryong rate (round trip)] kaso.× [bilang ng mga araw mula sa naka-iskedyul na petsa ng pagsisimula hanggang sa petsa ng refund ay higit pa sa isang isang-buwan na bayad ng commuters pass fee

     A = 1 buwan na bayad ng commuters pass fee


Mag-ingat!
- Ang pagsoli ng ibinayad ay hindi lamang para sa balanse ng pera ng SF.
- Ang SF (na puntos) ay hindi kasama sa maaring maisoli sa iyong ibinayad.
- Para maisoli ang inyong ibinayad para sa Rehistradong Manaca at Manaca commuter Ticket nangangailangan ng opisyal na pagkakakilanlan o ID na nakapangalan sa taong naka rehistro. (tulad ng lisensiya sa pagmamaneho).

* Ang mga sumusunod na istasyon ay hindi nagbebenta o nagbibigay ng serbisyo ng Manaca: Kamiotai, Kamiiida