Subway

Bayad

Subway_1

Kapag bibili ng tiket, tingnan sa subway line ang istasyon na pupuntahan sa mapa ng subway, suriin ang bayad mula sa listahan ng presyo. Mga bata (mula 6 na taon hanggang 11 taon) ang pamasahe ay kalahati sa presyo ng mga may sapat na gulang.

Regular na Tiket (Yen)

 

Pook1

Pook2

Pook3

Pook4

Pook5

Matanda

200

240

270

300

330

Bata

100

120

130

150

160

Paraan ng Pagsakay sa Subway

(1) Pagbili ng tiket (gamit ang Automatic Vending Machine)

Sa vending machine, bukod sa regular na tiket, maaari din makabili ng 1 day ticket. Tungkol sa tiket (tingnan lamang ang link) gamitin lamang itong gabay.
Automatic ticket gates ay matatagpuan sa lahat ng mga istasyon. Ipasok ang ticket sa slot ng ticket.

Nakalagay malapit sa bilihan ng ticket ang direksiyon sa kung paano bumili ng isang regular na ticket at tiket na pang isang buong araw.

(2) Pagpasok sa gate papunta sa Platform

Machine upang makapasok. Huwag kalimutang kunin ang tiket kapag nakapasok na sa gate.

Subway_4

(3) Paglabas sa gate

・Fare Adjustment Machine
Ang Fare adjustment machine ay nakalagay malapit sa ticket gate. Kung lalabas ng subway at lumagpas pa sa destinasyong nabayaran sa tiket, maaring i-adjust ang bayad sa fare adjustment machine na nakalagay malapit sa gate.
・Paglabas ng gate
Sa paglabas ng gate ipasok muli sa slot ang tiket sa ticket machine, at lumabas sa gate. Ang regular na tiket ay hindi na makukuhang muli. Ang 1 day ticket muli itong lalabas kung kaya’t huwag kalimutan kunin ito.

Mapa ng mga lugar sa paligid ng istasyon at iba pa (Para makarating sa inyong destination)

Ang mga mapang ito ay nakalagay sa bawat istasyon upang makatulong sa mga pasahero at makapag bigay ng gabay sa kanilang huling destinasyon. Mayroon din mga impormasyon na makikita sa mga istasyon ng bus para sa mga pasahero na lilipat sa isa pang panglungsod na bus. Kung may anumang mga katanungan, mangyaring magtanong sa isa sa aming mga tauhan o sa mga nagtratrabaho para sa istasyon.

  • Subway_5
  • Subway_6

Wi-Fi