Ticket

Regular na Tiket

City Bus regular na tiket (Yen)

Matanda

210

Bata

100

City Bus regular na tiket

Maaari ring gumamit ng pera at ilagay ito sa lagayan ng bayaran na makikita sa loob ng bus.
May dagdag na bayad kapag nakasakay sa ekspres at ang mga pang hating gabi na bus.

Subway regular na tiket (¥)

 

Pook 1

Pook 2

Pook 3

Pook 4

Pook 5

Matanda

200

240

270

300

330

Bata

100

120

130

150

160

Subway regular na tiket

Para sa impormasyon tungkol sa subway tiket, mangyaring sumangguni sa Subway.

※Ang hindi na ginagamit na tiket ay maaaring ma i-refund (Refund Fee 100 Yen)

1 Day Ticket

Magagamit mo ang ticket na ito ng ilang beses sa loob ng isang araw.(Ang hindi na ginagamit na tiket ay maaaring ma i-refund <Refund Fee 100 Yen>)

Uri ng 1 day ticket (Ang presyo ng 1 day ticket ng mga bata ay kalahati sa presyo ng matanda)

 • Bus・Subway (Matanda: 850 Yen)

  Bus・Subway (Matanda: 850 Yen)

 • Bus・Subway (Bata: 430 Yen)

  Bus・Subway (Bata: 430 Yen)

 • Donichi Eco Ticket (Matanda: 600Yen)

  Donichi Eco Ticket (Matanda: 600Yen)

 • Donichi Eco Ticket (Bata: 300Yen)

  Donichi Eco Ticket (Bata: 300Yen)

 • 1 Day Bus Ticket (Matanda: 600Yen)

  1 Day Bus Ticket (Matanda: 600Yen)

 • 1 Day Bus Ticket (Bata: 300Yen)

  1 Day Bus Ticket (Bata: 300Yen)

 • 1 Day Subway Ticket (Matanda: 740Yen)

  1 Day Subway Ticket (Matanda: 740Yen)

 • 1 Day Subway Ticket (Bata: 370Yen)

  1 Day Subway Ticket (Bata: 370Yen)

Lokasyon ng Pagbebenta ng Ticket

○:Ito ay Binebenta

 

Regular na Tiket

1 Day Ticket

 

City

Bus  

Subway

Bus・Subway  

Donichi Eco Ticket

Bus   

Subway  

Transportasion Bureau Service Center

 

Subway Station (Malapit sa labasan ng gate

 

City Bus Offices

 

 

 

Onboard City Bus

 

 

 

Para sa iba pang impormasyon tungkol sa Transportasyon Bureau Service Center makipag-ugnayan lamang sa “Impormasyon o Inquiries”
※ May mga ilang tindahan din na nagtitinda ng mga tiket maliban sa mga lokasyon na ibinangit sa itaas. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring kontakin ang: (052) 972-3818 Section Sales, Sales Promotion Division, Transportation Bureau.

SHORYUDO Nagoya Subway & Bus 1Day Pass

SHORYUDO Nagoya Subway & Bus 1Day Pass

Gamitin ang madali at sulit na "SHORYUDO Nagoya Subway & Bus 1day Pass" para sa panlalakbay sa lungsod ng Nagoya.

Magagamit ang tiket na ito sa buong araw na walang limitasyon sa loob ng
city bus, subway ng Nagoya City , Nagoya sightseeing route bus (Meguru).
( Mayroong ganitong marka sa harapan ng bus)

• Pagbenta ng Tiket: Simula Disyembre 18, 2015 (Biyernes)
• Presyo ng Tiket: isang tiket 600 yen (Para lamang sa matatanda/Adult : isang beses lamang maaaring bumili ng dalawang tiket para sa isang tao)
• Lugar ng Bilihan: Mabibili sa mga sumusunod na pitong lokasyon sa ibaba.
 • Loob ng Chubu International Airport sa Meitetsu Travel Plaza
 • Loob ng Chubu International Airport sa Central Japan Travel Center
 • Nagoya Kanayama tourist office (Kanayama Station, Loop Kanayama 1F)
 • Oasis 21 i Center (Sakae Station, Oasis 21, B1)
 • Transportation Bureau Service Center (Subway Nagoya Station )
 • Transportation Bureau Service Center (Subway Kanayama Station )
 • Transportation Bureau Service Center (Subway Sakae Station )
• Para lamang sa mga natutukoy: Sa mga dayuhang bumabiyahe (short stay) lamang, (kailangan ipakita ang pasaporte kapag bibili ng tiket)
• Hinihiling ang inyong paunawa kung ang tiket ay ubos na.

〇Paraan ng paggamit ng tiket
• Sa Subway,ipasok sa automatic ticket machine, sa city bus naman ipasok sa card insertion.
• Ito ay magagamit lamang sa araw ng expiration date na nakasulat sa likod ng tiket.
• Kung hindi wasto ang paggamit nito ay maaari itong mabawi, at magpapataw ng kaukulang bayad bukod pa sa halagang binayaran sa tiket.
•Ang Department of Transportation ay hindi mananagot sa pag-nawala ang tiket.
• Maibabalik lang ang bayad kung ito`y hindi pa gamit, magpunta lamang sa Transportation Authority Service Center (Nagoya- Kanayama -Sakae). (mayroong bayad na 100 Yen)
• Paraan ng paggamit ng City Bus at subway, sumangguni sa Nagoya City Transportation Bureau website(http://www.kotsu.city.nagoya.jp/xx/pc/OTHER/TRP0001454.htm).
• Makipag-unayan sa Nagoya City Transportation Bureau passenger attract Promotion Division (052-972-3816). (Wikang Hapon lamang)