รถซิตี้บัส

ค่าโดยสาร

ป้ายรถบัสแบบมีหลังคา

รถบัสทุกสายมีค่าโดยสารแบบตายตัว ยกเว้นรถบัสกลางคืน
*มีค่าโดยสารพิเศษ \10 สำหรับรถบัสที่ใช้ทางด่วนชนบท

(¥)

ประเภทรถบัส

ค่าโดยสารผู้ใหญ่

ค่าโดยสารเด็ก

รถบัสทั่วไป / สายหลัก

210

100

รถด่วน

220

110

รถกลางคืน

420

200

วิธีขึ้นโดยสาร

รถซิตี้บัส_1

(1) กรุณาขึ้นโดยสารจากประตูหน้า แล้วชำระค่าโดยสารทันทีที่ขึ้นไป
สามารถชำระค่าโดยสารเป็นเงินสด ตั๋วโดยสารปกติ หรือใช้ Manaca

(2) หากต้องการลงจากรถ กรุณาแจ้งให้คนขับทราบล่วงหน้าโดยกดปุ่มหยุดที่มีอยู่หลายจุดในรถ
เมื่อรถจอดสนิทแล้ว ให้ลงจากประตูหลัง
*รถบัสอาจไม่จอดที่ป้าย หากไม่มีผู้โดยสารที่จะลงหรือรอขึ้นอยู่
*รถบัสสายหลักหมายเลข 2 จะต้องขึ้นจากประตูหลัง แล้วลงที่ประตูหน้าโดยชำระค่าโดยสารก่อนลง

ประเภทรถบัส

  • รถบัสทั่วไป
  • รถบัสสายหลัก
  • รถบัสดาวน์ทาวน์ลูป
  • รถบัสท้องถิ่น

รถบัสท้องถิ่น

รถซิตี้บัส_2

รถบัสท้องถิ่นเป็นบริการใหม่ที่ให้บริการในระดับท้องถิ่น วิ่งประจำทางที่กำหนด โดยจอดตามสถานที่ที่ผู้คนจะไปกันในชีวิตประจำวัน เช่น สำนักงานเขตหรือสาขา โรงพยาบาล ย่านร้านค้า สถานีรถไฟใต้ดิน ฯลฯ

เส้นทาง

- เขตละ 1 สาย (เขตคิตะ นิชิ นาคากาวะ มินาโตะ โมริยามะ และมิโดริ มีสองสาย)

การบริการ

- ชั่วโมงละเที่ยว ในช่วงระหว่าง 9:00 – 16:00 น.
- มีป้ายรถบัสสำหรับรถบัสท้องถิ่นประมาณทุก ๆ 250 เมตร
- รถบัสท้องถิ่นส่วนมากจะเป็นรถขนาดเล็ก (รถบัสปกติจะไม่จอดที่ป้ายของรถบัสท้องถิ่น)

ค่าโดยสาร

- ¥210 (เด็ก ¥100)

รถบัสกลางคืน

รถซิตี้บัส_3
รถบัสกลางคืน

เส้นทาง

- สาย 1 (ซาคาเอะ – ฟูจิกาโอคะ)
- สาย 2 (ซาคาเอะ – ชิคะเท็ตสึ ทาคาบาตะ (สถานีรถไฟใต้ดินทาคาบาตะ))

การบริการ

- กลางคืนวันจันทร์ถึงศุกร์ (ไม่วิ่งวันหยุดนักขัตฤกษ์และระหว่างช่วงสิ้นปีและปีใหม่)

ค่าโดยสาร

¥420 (เด็ก ¥200)
(ค่าโดยสารจะลดครึ่งราคาสำหรับผู้ที่ใช้ตั๋วโดยสารรายเดือนแบบจำกัดเส้นทาง หรือตั๋วโดยสารแบบ 1 วัน)

สายยุโตะรีโตะ (ไกด์เวย์บัส สายชิดามิ)

สายยุโตะรีโตะ

ไกด์เวย์บัสจะวิ่งบนเส้นทางสองแบบระหว่างโอโซเนะและโคโซจิทางตอนเหนือของนาโกย่า โดยมีส่วนที่วิ่งบนทางยกระดับและที่วิ่งบนพื้น
(โปรดดูแผนผังเส้นทางรถไฟสำหรับตำแหน่งของสายยุโตะรีโตะ)

ส่วนลดสำหรับการโดยสารต่อเนื่องระหว่างเส้นทางยกระดับและเส้นทางบนพื้น (¥)

พื้นที่ (ที่ขึ้นหรือลงรถ)

ผู้ใหญ่

เด็ก

1. ชิราซาวะ เคโคคุ – ริวเซ็นจิ

140

70

2. คาวามิยะ – คิกโคกุจิ (ยกเว้นพื้นที่ส่วนที่ 1)

60

30

3. พื้นที่อื่น ๆ (ยกเว้นพื้นที่ส่วนที่ 1 และ 2)

20

10