ข้อมูลและการติดต่อสอบถาม

ศูนย์บริการ

  • ศูนย์บริการของสำนักการขนส่ง

    ศูนย์บริการตั้งอยู่ที่ 3 สถานีหลักต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตั๋วโดยสารที่สามารถซื้อได้ที่นี่ โปรดดูตั๋วโดยสาร

สถานี

 

หมายเลขโทรศัพท์

 

เวลาทำการ

 

ปิดทำการ

 

วันธรรมดา วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

นาโกย่า

582-1077

8:00 - 20:00

10:00 - 18:00

1 – 2 มกราคม (เปิดทำการในวันที่ 31 ธันวาคม และ 3 มกราคม เวลา 10:00 – 17:00 น.)

คานายามะ

331-2818

8:00 - 20:00 10:00 - 18:00 1 – 2 มกราคม (เปิดทำการในวันที่ 31 ธันวาคม และ 3 มกราคม เวลา 10:00 – 17:00 น.)

ซาคาเอะ

961-4171

9:00 - 20:00

10:00 - 18:00 1 – 2 มกราคม (เปิดทำการในวันที่ 31 ธันวาคม และ 3 มกราคม เวลา 10:00 – 17:00 น.)

ข้อมูลทางโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์

เวลาทำการ (เปิดตลอดทั้งปี)

(052) 522-0111

8:00 - 19:00

สำนักงานติดตามของหาย (Lost & Found)

  • (1) การหาของหายก่อน 17:00 น. ของวันธรรมดา

    สำหรับของที่หายหรือลืมไว้ในรถบัส หรือกรณีอื่น ๆ กรุณาติดต่อสำนักงานรถซิตี้บัส และสำหรับของที่หายหรือลืมไว้ในรถไฟใต้ดิน ในสถานีหรือกรณีอื่น ๆ กรุณาติดต่อสถานีที่ใกล้ที่สุด

  • (2) การหาของหายหลัง 17:00 น. ของวันธรรมดา

    กรุณาติดต่อสำนักงานติดตามของหาย

สำนักงานติดตามของหาย สำนักการขนส่ง – ติดกับศูนย์บริการสำนักการขนส่ง สาขาซาคาเอะ(หน้าประตูตรวจตั๋วทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสถานีซาคาเอะ)

หมายเลขโทรศัพท์

เวลาทำการ

ปิดทำการ

(052)959-3847

9:00 - 20:00

1 – 2 มกราคม (เปิดทำการในวันที่ 31 ธันวาคม และ 3 มกราคม เวลา 10:00 – 17:00 น.)