ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักการขนส่ง!

เว็บไซต์ของเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีขึ้นโดยสารรถซิตี้บัสและรถไฟใต้ดิน ตลอดจนเรื่องค่าโดยสาร ตั๋วโดยสาร และการติดต่อสอบถาม ทั้งนี้ คำว่า “เด็ก” ในเว็บไซต์นี้หมายถึงเด็กที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 12 ปี

รถซิตี้บัส

・ค่าโดยสาร
・วิธีขึ้นโดยสาร
・รถบัสท้องถิ่น
・รถบัสกลางคืน
・ สายยุโตะรีโตะ (ไกด์เวย์บัส สายชิดามิ)

รถไฟใต้ดิน

・ค่าโดยสาร
・วิธีขึ้นโดยสาร
・แผนที่บริเวณสถานี ฯลฯ (ไปยังสถานที่ปลายทาง)
・แผนผังเส้นทางรถไฟใต้ดิน
・Wi-Fi

ตั๋วโดยสาร

・ตั๋วโดยสารปกติ
・ตั๋วโดยสารแบบ 1 วัน
・สถานที่จำหน่ายตั๋ว

Manaca

・เกี่ยวกับ Manaca
・ประเภทของ Manaca
・วิธีซื้อ Manaca
・การเติมเงินลงใน Manaca
・การใช้ Manaca
・ไมล์สะสมของ Manaca
・ส่วนลดการโดยสารต่อเนื่อง
・การทำ Manaca ใหม่
・การคืนเงิน Manaca

ข้อมูลและการติดต่อสอบถาม

・ศูนย์บริการ
・ข้อมูลทางโทรศัพท์
・สำนักงานติดตามของหาย (Lost & Found)
・อื่น ๆ