รถไฟใต้ดิน

ค่าโดยสาร

ในการซื้อตั๋วโดยสาร กรุณาหาชื่อหรือหมายเลขของสถานีปลายทางที่คุณจะไปจากแผนผังเส้นทางรถไฟใต้ดินที่บริเวณจุดจำหน่ายตั๋ว และตรวจสอบราคาโดยเทียบกับตารางราคาค่าโดยสารรถไฟใต้ดิน ค่าโดยสารสำหรับเด็ก (6-12 ปี) จะเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของค่าโดยสารสำหรับผู้ใหญ่

ตั๋วโดยสารปกติ (¥)

 

โซน 1

โซน 2

โซน 3

โซน 4

โซน 5

ผู้ใหญ่

210

240

270

310

340

เด็ก

100

120

130

150

170

วิธีขึ้นโดยสาร

กเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

(1) ซื้อตั๋วโดยสาร (จากเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ)

นอกจากตั๋วโดยสารปกติแล้ว คุณยังสามารถซื้อตั๋วโดยสารแบบ 1 วันจากเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพื่อเติมเกี่ยวกับตั๋วโดยสารแบบ 1 วัน โปรดดูตั๋วโดยสาร
*มีคำแนะนำขั้นตอนการซื้อตั๋วโดยสารปกติและแบบ 1 วันติดอยู่ที่บริเวณเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติ

(2) ผ่านประตูตรวจตั๋วแล้วไปยังชานชาลา

ทุกสถานีจะมีประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติ ใส่ตั๋วลงไปในช่องที่ประตู เดินผ่านออกมาอีกฝั่งหนึ่ง แล้วอย่าลืมรับตั๋วที่ออกมาจากประตูอัตโนมัติด้วย

เครื่องปรับค่าโดยสาร

(3) ออกจากประตูตรวจตั๋ว

・เครื่องปรับค่าโดยสาร
หากคุณโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินไปยังสถานีที่มีค่าโดยสารเกินกว่าตั๋วของคุณ กรุณาปรับค่าโดยสารด้วยเครื่องปรับค่าโดยสารอัตโนมัติที่อยู่บริเวณหน้าประตูตรวจตั๋ว โดยทำตามคำแนะนำที่ติดอยู่
・ออกจากประตูตรวจตั๋ว
เมื่อคุณใส่ตั๋วเข้าไปในช่องที่ประตูตรวจตั๋วอัตโนมัติแล้วเดินผ่านออกมา หากเป็นตั๋วโดยสารปกติเครื่องจะเก็บตั๋วเอาไว้ แต่หากเป็นตั๋วโดยสารแบบ 1 วันเครื่องจะคืนตั๋วมาให้ กรุณาอย่าลืมรับตั๋วมาด้วย

แผนที่บริเวณสถานี ฯลฯ (ไปยังสถานที่ปลายทาง)

ทุกสถานีจะมีแผนที่บริเวณใกล้เคียงติดอยู่เพื่อช่วยให้ผู้เดินทางสามารถไปยังจุดหมายปลายทางได้ และยังมีป้ายแสดงข้อมูลรถบัสสำหรับผู้ที่จะไปต่อรถซิตี้บัสด้วย
หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของสถานี

  • แผนที่บริเวณใกล
  • ป้ายแสดงข้อมูลรถบัสสำห

แผนผังเส้นทางรถไฟใต้ดิน