ตั๋วโดยสาร

ตั๋วโดยสารปกติ

ตั๋วโดยสารรถซิตี้บัสแบบปกติ (¥)

ผู้ใหญ่

210

เด็ก

100

ตั๋วโดยสารรถซิตี้บัสแบบปกติ

สามารถชำระเป็นเงินสดโดยใส่ลงในกล่องเก็บค่าโดยสารบนรถ
มีค่าโดยสารพิเศษเมื่อใช้ทางด่วนหรือรถบัสกลางคืน

ตั๋วโดยสารปกติ (¥)

 

โซน 1

โซน 2

โซน 3

โซน 4

โซน 5

ผู้ใหญ่

210

240

270

310

340

เด็ก

100

120

130

150

170

ตั๋วโดยสารปกติ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตั๋วโดยสารรถไฟใต้ดิน โปรดดูรถไฟใต้ดิน

※ตั๋วโดยสารที่ไม่ได้ใช้ สามารถแลกเป็นเงินคืนได้ (ค่าบริการ 100 เยน)

ตั๋วโดยสารแบบ 1 วัน

ตั๋วเหล่านี้สามารถใช้โดยสารได้ไม่จำกัดใน 1 วัน(ตั๋วโดยสารที่ไม่ได้ใช้ สามารถแลกเป็นเงินคืนได้ <ค่าบริการ 100 เยน>)

ประเภทของตั๋วโดยสารแบบ 1 วัน (ค่าโดยสารสำหรับเด็กจะเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของค่าโดยสารสำหรับผู้ใหญ่)

 • ตั๋วโดยสารรถบัสและรถไฟใต้ดินแบบ 1 วัน (ผู้ใหญ่ ¥870)

  ตั๋วโดยสารรถบัสและรถไฟใต้ดินแบบ 1 วัน (ผู้ใหญ่ ¥870)

 • ตั๋วโดยสารรถบัสและรถไฟใต้ดินแบบ 1 วัน (เด็ก ¥430)

  ตั๋วโดยสารรถบัสและรถไฟใต้ดินแบบ 1 วัน (เด็ก ¥430)

 • ตั๋วสุดสัปดาห์ (ผู้ใหญ่ ¥620)

  ตั๋วสุดสัปดาห์ (ผู้ใหญ่ ¥620)

 • ตั๋วสุดสัปดาห์ (เด็ก ¥310)

  ตั๋วสุดสัปดาห์ (เด็ก ¥310)

 • ตั๋วโดยสารรถบัสแบบ 1 วัน (ผู้ใหญ่ ¥620)

  ตั๋วโดยสารรถบัสแบบ 1 วัน (ผู้ใหญ่ ¥620)

 • ตั๋วโดยสารรถบัสแบบ 1 วัน (เด็ก ¥310)

  ตั๋วโดยสารรถบัสแบบ 1 วัน (เด็ก ¥310)

สถานที่จำหน่ายตั๋ว

○: สามารถซื้อได้

 

ตั๋วโดยสารปกติ

ตั๋วโดยสารแบบ 1 วัน

 

รถบัส

รถไฟใต้ดิน

รถบัสและรถไฟใต้ดิน

ตั๋วสุดสัปดาห์

รถบัส

ศูนย์บริการสำนักการขนส่ง

 

สถานีรถไฟใต้ดิน (บริเวณประตูตรวจตั๋ว)

 

สำนักงานรถซิตี้บัส

 

 

บนรถซิตี้บัส

 

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์บริการของสำนักการขนส่ง โปรดดูข้อมูลและการติดต่อสอบถาม
*นอกเหนือจากสถานที่ที่ระบุข้างต้น ร้านค้าบางร้านก็มีจำหน่ายตั๋วโดยสารด้วยเช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ: (052) 972-3818 ส่วนงานขาย ฝ่ายส่งเสริมการขาย สำนักการขนส่ง