Liên hệ

Trung tâm dịch vụ của Cục giao thông

  • Trung tâm dịch vụ của Cục giao thông

    Trung tâm dịch vụ của Cục giao thông có ở 3 nhà ga sau. Về vé sử dụng, vui lòng xem Vé (liên kết).

Trung tâm dịch vụ của Cục giao thông
Nhà ga Số điện thoại Thời gian làm việc Ngày nghỉ
Nagoya 582-1077 8:00~20:00 Ngày 1, 2/1(Ngày 31/12, ngày 3/1  làm việc từ 10 giờ đến 17 giờ)
Kanayama 331-2818
Sakae 961-4171 9:00~20:00

Tổng đài xe buýt thành phố, tàu điện ngầm

Số điện thoại Thời gian làm việc (quanh năm)
(052)522-0111 8:00~19:00

※ Chỉ liên hệ được bằng tiếng Nhật.

Văn phòng quản lý đồ bỏ quên của Cục giao thông

  • (1) Cho tới 5 giờ chiều của ngày làm việc tiếp theo

    Về đồ bỏ quên trên xe buýt thành phố, vui lòng liên hệ văn phòng phụ trách của tuyến xe tương ứng. Ngoài ra, về đồ bỏ quên trên tàu điện ngầm và ở nhà ga tàu điện ngầm, vui lòng liên hệ nhà ga tàu điện ngầm gần nhất.

  • (2) Sau 5 giờ chiều của ngày làm việc tiếp theo

    Vui lòng liên hệ tới văn phòng quản lý đồ bỏ quên.

Văn phòng quản lý đồ bỏ quên của Cục giao thông

(Bên cạnh trung tâm dịch vụ nhà ga Sakae, ngay cửa soát vé Tây Nam Sakae)

Số điện thoại Thời gian làm việc Ngày nghỉ
(052)959-3847 9:00~20:00 Ngày 1, 2/1 (Ngày 31/12, 3/1 làm việc từ 10 giờ đến 17 giờ)

Nội dung khác

Vui lòng liên hệ tới Trung tâm quốc tế Nagoya (http://www.nic-nagoya.or.jp) khi có bất kỳ khó khăn gì khác.